Rzetelna Firma

  Skład celny

Od początku naszej działalności posiadamy skład celny publiczny typu A - działający na podstawie zezwolenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł nr A-0677-01. Jest on w pełni wyposażony i przystosowany do składowania artykułów żywnościowych, również wrażliwych na działanie czynników zewnętrznych.

Znajomość przepisów celnych przez naszych pracowników, oraz ścisła współpraca z agencją celną pozwala szybko i sprawnie dokonywać odprawy celnej towaru ze składu celnego. A dzięki korzystnemu usytuowaniu składu - na terenie firmy - możemy zaoferować klientom importującym herbaty ich konfekcjonowanie bezpośrednio po dokonaniu odprawy celnej - bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów transportu.

Skład znajduje sie na terenie ogrodzonym, a nad bezpieczeństwem składowanych towarów czuwa elektroniczny system monitoringu.

W ramach usługi składowania zapewniamy:
• uzyskanie pozwolenia od urzędu celnego na składowanie towaru na składzie celnym,
• rozładunek i załadunek towaru,
• organizację kontroli sanepidowskiej i Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych,
• pośrednictwo pomiędzy klientem a agencją celną i organizację odprawy celnej,
• organizację transportu krajowego i międzynarodowego,

... a wszystko to za bardzo konkurencyjną cenę!